Choose your language

BLANDARSTATIONER & TILLBEHÖR

Oavsett hur mycket flytspackel du ska lägga ut så har vi har blandningsverktygen som gör ditt arbete lättare. Med vår lilla tippkärra blandar du enkelt en säck, och med våra stora blandarstation blandar du tre säckar åt gången. Med två stora blandarstationer kan du blanda spackel eller bindemedel kontinuerligt, så att du kan arbeta effektivt även när det gäller mycket stora arbeten.